De Fryske Euro

Met elkaar meer lokaal!

Geld rolt vaak weg uit de Friese economie. De Fryske Euro is een circulaire digitale munt waarmee lokaal kopen wordt aangemoedigd. Voor een sterker en duurzaam ondernemersklimaat!

Wat is de Fryske Euro?

Koop lokaal! Veel ondernemers en gemeenten in Fryslân pleiten ervoor. Door een product lokaal te kopen, versterk je de lokale economie, bespaar je het milieu én versterk je de gemeenschapszin, de Mienskip.

Stichting Social Trade Organisation (STRO) heeft een betaalsysteem ontworpen, waarmee ondernemers, consumenten en overheden samen een community kunnen vormen met een eigen digitaal betaalmiddel.

Hiermee voorkomen we dat geld snel uit de regio rolt en wordt iedere besteding een lokale investering. Nederland kent al 7 communities met een eigen munt zoals de Utrechtse Euro en de Zeister Knoop. Wordt de Fryske Euro de volgende? Initiatiefgroep ‘Laat geld lokaal rollen’ gaat samen met de Friese ondernemers de Útdaging aan!

Euro's met een missie

Waarom circulair geld werkt

Video afspelen

Stimuleert de lokale economie

Bij circulair geld lekt de koopkracht niet weg uit de regio, maar gaat geld juist vaker rond. Hierdoor ontstaat extra omzet voor de lokale ondernemers die hun extra inkomsten ook weer besteden bij collega’s.

Bespaart het milieu

Lokaal besteden betekent allereerst natuurlijk dat afstanden waarover we onze producten vervoeren korter worden. En diensten zullen vaker verkozen worden boven goederen. Daarnaast functioneert het lokale geld rentevrij: dat schept ruimte voor een duurzame toekomst!

Versterkt de gemeenschap

Door gebruik te maken van het regionale betaalmiddel wordt je onderdeel van het netwerk. Het wordt al snel een sport om zoveel mogelijk te doen met je digitale munt. Bedrijven die meedoen gaan elkaar vaker omzet gunnen.

Voorkomt leegloop

Fryslân heeft een groeiend aantal krimpgebieden. Met lokaal geld zal het makkelijker worden voor mensen en bedrijven om hun capaciteiten optimaal te benutten, om voorzieningen te behouden en de leegloop een halt toe te roepen.

Ga jij de Útdaging aan?

Samen met 199 andere ondernemers ga je voor een jaar de Útdaging aan. We laten gezamenlijk de Fryske Euro rollen.

Met de Útdaging en met Fryske Euro’s op zak, onderzoek jij mede hoeveel eigen onderlinge economie er in Fryslân mogelijk is. Je breidt je netwerk uit en trekt je eigen netwerk in De Útdaging. Met elkaar laten we zien dat de Fryske Euro’s drie, vier of meer keer omgaan tussen de deelnemers. Daarmee bewijzen we dat we samen sterk staan en zo stimuleren we lokale producten en diensten. Dat vormt een wapen tegen de crisis.

Er zijn al samenwerkende bedrijven in Alkmaar, Arnhem, Utrecht en Zeist. Wordt Fryslân de volgende regio?

Waarom meedoen?

Gevestigde communities

Nederland kent al 7 communities met een digitale munt zoals de Utrechtse Euro en de Zeister Knoop.

Een community is een netwerk van ondernemers en consumenten die samenwerken om de onderlinge handel te versterken met lokaal circulair geld.

Voor deelnemende bedrijven is de gunfactor belangrijk: het elkaar aan klandizie helpen. De meeste communities zijn lokaal of regionaal, maar er zijn ook landelijk opererende initiatieven.

Over ons

De initiatiefgroep ‘Laat geld lokaal rollen’ is in het voorjaar van 2020 ontstaan uit de Vonketongroep SDG1 ‘Geen armoede’.

Meer weten over @ndergeld?

Stichting STRO

Dit is de moederorganisatie van het @ndergeld. @ndergeld is de verzamelnaam voor lokale munten die gelijk zijn aan de Euro.

Circuit Nederland

Hierin zijn de landelijke netwerken van samenwerkende bedrijven gebundeld. Elk initiatief heeft een eigen naam gekozen voor diens lokale @ndergeld munt-eenheid.

Cyclos betaalsoftware

Met dit systeem kunnen veilig online-betalingen worden gedaan én kunnen euro’s extra regels meekrijgen zoals een jaar in de regio blijven.